Generalist eller specialist? En utvärdering av utfallet av socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling.

DSpace Repository

Generalist eller specialist? En utvärdering av utfallet av socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling.

Details

Files for download
Icon
Generalist eller ...
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Generalist eller specialist? En utvärdering av utfallet av socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling.
Author Seow, Rachel ; Sundberg, Erika
Date 2011
Swedish abstract
Denna studie är en kombinerad uppsats och utvärdering. Med utgångspunkt i socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling i Malmö syftar denna utvärdering ta reda på vad de utexaminerade studenterna arbetar med. Utvärderingen tar stöd i grundläggande utvärderingsteori, bland annat ett vedertaget punktprogram för utvärdering. En annan teoretisk utgångspunkt är New public management som samhällsfenomen och teoretisk idéströmmning. Utvärderingen utförs genom en enkätundersökning bland de studenter som har studerat på socionomprogrammet, inriktning verksamhetsutveckling. Utvärderingen visar att en stor del arbetar med verksamhetsutveckling, som chefer, ledare eller någon typ av organisationsutvecklare. En mindre del arbetar med klientnära socionomyrken. Denna studie fördjupar sig och beskriver de yrken som kan relateras till verksamhetsutveckling. Teoretiskt skulle resultatet kunna kopplas till en idé om ett samhälle under utveckling där nya yrken snabbt tar form och gamla transformeras. Specialiseringen av socionomutbildningar har varit en trend som nu håller på att avvecklas. Studien avslutar med en diskussion kring behovet av specialkompetens inom socionomernas yrkesområden.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 67
Language swe (iso)
Subject Utvärdering
Verksamhetsutveckling
Socionomutbildning
Yrkesroll
Arbetsuppgifter
Handle http://hdl.handle.net/2043/12522 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics