Barnet, arbetaren, arbetarförfattaren : om barnet och den kulturella konstruktionen av klass i 1930-talets svenska arbetarlitteratur

DSpace Repository

Barnet, arbetaren, arbetarförfattaren : om barnet och den kulturella konstruktionen av klass i 1930-talets svenska arbetarlitteratur

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Barnet, arbetaren, arbetarförfattaren : om barnet och den kulturella konstruktionen av klass i 1930-talets svenska arbetarlitteratur
Author Mischliwietz, Sandra ; Nilsson, Magnus
Date 2011
English abstract
This article analyzes how the thematization of childhood (childhood as a motif, as well as the use of narrative focalization through a child) is used in the cultural construction of class in Swedish working-class literature from the 1930s, exemplified by Ivar Lo-Johansson’s Godnatt, jord (1933), Moa Martinson’s Mor gifter sig (1936), and Eyvind Johnson’s Romanen om Olof (1934–37). The main argument is that in these novels, the child symbolizes a working class that is subjected to injustice, but also has the potential to put an end to this injustice. Thus, the child also represents the working-class writer’s subordinate-yet-vivacious position in the field of literature.
Swedish abstract
I artikeln undersöks hur tematiseringen av barnet (barnet som motiv såväl som anläggandet av ett barns perspektiv på världen) bidrar till den kulturella produktionen av klass i svensk arbetarlitteratur från 1930-talet, exemelfierad av Ivar Lo-Johanssons Godnatt, jord (1933), Moa Martinsons Mor gifter sig (1936) och Eyvind Johnsons Romanen om Olof (1934-37). Vår huvudtes är att barnet i dessa romaner symboliserar en arbetarklass som är utsatt för orättvisor, men som också har förmågan att bekämpa dessa. Därigenom representerar barnet också arbetarförfattarens position - "underordnad men vital och modern" - i det litterära fältet.
Publisher Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap
Host/Issue Tidskrift för litteraturvetenskap;2
Volume 41
ISSN 1104-0556
Pages 5-16
Language swe (iso)
Subject childhood in literature
Swedish working-class literature
working-class literature
Ivar Lo-Johansson
Moa Martinson
Eyvind Johnson
class
barnet i litteraturen
svensk arbetarlitteratur
arbetarlitteratur
klass
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/12567 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics