Koran reading and negotiation with jinn : strategies to deal with mental ill health among Swedish Somalis

DSpace Repository

Koran reading and negotiation with jinn : strategies to deal with mental ill health among Swedish Somalis

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Johnsdotter, Sara
dc.contributor.author Ingvarsdotter, Karin
dc.contributor.author Östman, Margareta
dc.contributor.author Carlbom, Aje
dc.date.accessioned 2011-10-31T08:33:17Z
dc.date.available 2011-10-31T08:33:17Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 741-755 en_US
dc.identifier.issn 1367-4676 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12573
dc.description I den här artikeln diskuterar vi traditionella somaliska begrepp kring psykisk ohälsa. Kvalitativa intervjuer gjordes med ett tjugotal svensksomaliska informanter. Intervjuerna fokuserade på vilka faktorer som kan leda till psykisk ohälsa, traditionell klassifikation av dessa tillstånd, samt attityder till psykiatrisk vård i Sverige. Social mobilisering och religiösa helanderitualer är grundläggande traditionella strategier för att hantera psykisk ohälsa. Traditionella somaliska synsätt står i skarp kontrast till den västerländska biomedicinska modellens klassifikation. Dessa synsätt förtjänar uppmärksamhet då de kan påverka hur somaliska immigranter i väst söker vård. Likväl finns det risker med alltför starkt fokus på kulturella skillnader, då det riskerar att överskugga det faktum att psykiskt lidande bland somaliska migranter måste ses i samband med sociala, ekonomiska och politiska förhållanden. en_US
dc.description.abstract In this paper, we discuss traditional Somali concepts of mental ill health.Qualitative interviews were conducted with some 20 Swedish Somali interviewees about factors causing mental ill health, traditional classification, strategies to deal with mental ill health, and attitudes to the mental health care services in Sweden. Social mobilisation and religious healing are cornerstones of traditional Somali measures to deal with mental suffering. Traditional Somali views of mental ill health stand in stark contrast to classification of mental ill health in the western biomedical model. These views deserve attention since they may have an impact on health-seeking behaviour among Somali immigrants in western countries. Yet a too strong focus on cultural aspects may over-shadow the fact that much mental suffering among Somali migrants must be understood within social, economic, and political contexts. en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher Routledge en_US
dc.subject mental ill health en_US
dc.subject religion en_US
dc.subject traditional classification en_US
dc.subject Somalis en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Koran reading and negotiation with jinn : strategies to deal with mental ill health among Swedish Somalis en_US
dc.type Article, peer reviewed scientific en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Health and Society en
dc.identifier.doi 10.1080/13674676.2010.521144 en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
dc.relation.ispartofpublication Mental Health, Religion & Culture;8
dc.relation.ispartofpublicationvolume 14 en_US
 Find Full text Files for download

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics