Positivister och konstruktivister på partnerrelaterat våld i relation till könsmaktsordning: En meta-analys på forskning om dysfunktioner i militära familjer ur två vetenskapliga perspektiv

DSpace Repository

Positivister och konstruktivister på partnerrelaterat våld i relation till könsmaktsordning: En meta-analys på forskning om dysfunktioner i militära familjer ur två vetenskapliga perspektiv

Details

Files for download
Icon
Bachelor Thesis
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Positivister och konstruktivister på partnerrelaterat våld i relation till könsmaktsordning: En meta-analys på forskning om dysfunktioner i militära familjer ur två vetenskapliga perspektiv
Author Fredenman, Ljubomir
Date 2011
English abstract
This BA thesis is a meta-analysis that reviews 21 empirical studies on Intimate Partner Violence (IPV) and gender-relations among military families and the environmental structures in where they live and operate. All studies were published between 1978 and 2011 and reported Intimate Partner Violence in both military and civilian families, atrocities committed by both male and female soldiers and causalities on war and violence. My aim is to test the theory that says; war is depending on patriarchal gender-structures, that construct stereotype masculinities and femininities, which define men as strong, aggressive, and unemotional, while women are assumed to be weak, vulnerable, and caring. By examining both positivist and constructivist research, my ambition is to identify differences and similarities in those approaches, which can contribute to a wider understanding on this specific phenomenon.
Swedish abstract
Denna C-uppsats är en meta-analys som granskar 20 vetenskapliga artiklar om partnerrelaterat våld, grymheter i krig och könsmaktsordningar i militära familjer. Alla studier är publicerade mellan 1978 och 2011 och behandlar våld i parrelationer, grymheter som begåtts av både manliga och kvinnliga soldater och kausala samband mellan krig, militarism och det civila samhället. Mitt mål är att testa teorin som säger att krig beror på patriarkala köns-strukturer som konstruerar stereotypa maskuliniteter och femininiteter, vilka i sin tur definierar män som starka, aggressiva och känslolösa, medan kvinnor antas vara svaga, sårbara, och vårdande. Genom att undersöka och jämföra variabler i både positivistisk och konstruktivistisk forskning, söker jag likheter och skillnader som kan ge en vidare förståelse för hur detta fenomen är sammansatt.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Domestic Violence
Military Family
Intimate Partner Violence
Masculinity
Hyper Masculinity
Femininity
Veteran
Gender
Child
Hegemony
Handle http://hdl.handle.net/2043/12592 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics