Trivsel i ett passivhus-en kvalitativ undersökning om de faktorer som påverkar trivseln i en bostad

DSpace Repository

Trivsel i ett passivhus-en kvalitativ undersökning om de faktorer som påverkar trivseln i en bostad

Details

Files for download
Icon
Kvalitativ kandid ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Trivsel i ett passivhus-en kvalitativ undersökning om de faktorer som påverkar trivseln i en bostad
Author Karlsson, Kristoffer ; Karlsson, Carola
Date 2011
English abstract
To make the dwelling your own is of great importance for your well-being. The swedish architect Ola Nylander presents in his research seven different fields of qualities. These qualities are supposed to work as tool for measuring how easy it is to make the dwelling your own. Those qualities are: material and details, axiality, closeness/openness, motion, spatial shapes, light and organisation of rooms. This thesis is based on the seven fields of qualities and examines the characteristics that are important for the comfort of the dwelling. The building in the survey is a passive house on the property Flaggskepparen 5 of the Western Harbour in Malmö. The purpose with this thesis is to examine which fields of qualities that are of importance for the perception of the comfort in a passive apartment block. 9 interviews have been conducted with the residents of the building. The interviews has lasted between 20 to 60 minutes. All of the interviews took place in their apartments except for one. The interviews were transcribed and analysed based on the fields of qualities. There has also been made a simple inventory of the different features in the spaces surrounding their private homes. For example, the staircase inside the building and the courtyard that belongs to the house. The conclusion of this thesis is that the seven fields of qualities have difference signification for making the dwelling your own. Together, they provide a tool for measuring the perception of the well-being in the dwelling. Some of the fields of qualities are easier for the residents to understand and therefore easier to examine. Other fields of qualities have been hard to detect in the survey and harder for the residents to understand. Together, though, they make up a greater role in the measuring of the perception of the well-being. The most easily interpretable properties of the fields of qualities in this study are: material and details, closeness/openness and light. They are therefore also the fields that could be considered to being of most relevance for the comfort of the dwelling.
Swedish abstract
Att tillägna sig sin bostad är en viktig aspekt för att kunna känna sig hemma i sin egen bostad. Arkitekten Ola Nylander presenterar i sin forskning sju egenskapsfält (material och detaljer, axialitet, omslutenhet/öppenhet, rörelse, rumsfigurer, ljus och rumsorganisation) som kan fungera som måttstockar för hur väl en lägenhet går att ta till sig. Uppsatsen utgår från de sju egenskapsfälten och undersöker, genom dem, hur de boende upplever trivseln i sin bostad. Alla bostäderna i undersökningen är placerade i ett passivhus på fastigheten Flaggskepparen 5 i Västra Hamnen Malmö. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka egenskapsfält som är viktiga för hur de boende upplever trivseln i ett nyproducerat passivt flerbostadshus. 9 stycken kvalitativa intervjuer har därför genomförts med de boende i fastigheten. Dessa intervjuer har varit mellan 20 och 60 minuter långa och genomförts på plats i respondenternas lägenheter (alla utom en). Intervjuerna har transkriberats och analyserats genom de egenskapsfält undersökningen utgår från. Det har även genomförts en enklare inventering av de olika egenskaperna i rummen som omger den privata bostaden, exempelvis trapphus och innergård. Slutsatsen är att de sju olika egenskapsfälten har olika betydelse för och kan påverka trivseln olika i en bostad för de boende. Tillsammans bildar de ett sätt att mäta trivseln. Vissa av egenskapsfälten är lättare att ta till sig för de boende och blir därför lättare att undersöka. Andra har varit svårare att upptäcka i undersökningen. Men tillsammans med de övriga egenskapsfälten får dessa en mer framträdande roll. Uppsatsens slutsats är att material och detaljer, öppenhet/omslutenhet och ljus är de enklast tolkningsbara egenskaperna. De är därför också de egenskapsfält som kan vara av störst betydelse för trivseln i en bostad.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 63
Language swe (iso)
Subject passivhus
trivsel
comfort
kvalitativ undersökning
flaggskepparen 5
egenskapsfält
Ola Nylander
fields of qualities
passive house
Handle http://hdl.handle.net/2043/12593 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics