Språkstörning i ett flerspråksperspektiv

DSpace Repository

Språkstörning i ett flerspråksperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkstörning i ett flerspråksperspektiv
Author Fellnäs, Ingela ; Germundsson, Cecilia ; Lindberg, Gisela
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning var att vi ville ta reda på vilka metoder logopeder använder när de fastställer diagnosen språkstörning hos flerspråkiga barn och om där finns risk för fel- diagnostisering. Vi ville även ta reda på hur man jobbar med dessa barn i språkförskolor. Vi valde att göra en kvalitativ undersökning med halvstrukturerade intervjuer med fyra logopeder. Vi valde även att göra en observation av en logoped i arbetet med barn på en språkavdelning på en förskola. Resultatet av vår undersökning visade att det finns för få tester som är anpassade till flerspråkiga barn. Logopederna använder sig hellre av informella test som t.ex. bilder, spel samt samtal med barnet och föräldrarna. Vi kunde också konstatera att det kan finnas en risk för feldiagnostisering och risken är större på skolor och bland logopeder som inte har erfarenhet av flerspråkiga barn. Resultatet visade också på att man arbetar likadant med en- och flerspråkiga barn. Skillnaden är att man måste arbeta på barnets båda språk för att nå bästa resultat. I detta arbete används både modersmålslärare och annan flerspråkig personal.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject flerspråkig
logoped
språkstörning
språktest
Handle http://hdl.handle.net/2043/12596 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics