Problemlösning och vardagsanknytning

DSpace Repository

Problemlösning och vardagsanknytning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Problemlösning och vardagsanknytning
Author Mattsson, Susanne
Date 2010
Swedish abstract
Matematikundervisningen i de svenska skolorna har fått mycket kritik och därför är den intressant att utveckla. Ett sätt är att arbeta mer med problemlösning och vardagsanknytning. Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilken inverkan en mer vardaglig kontext i ett problem har på elevers lösningar. Detta görs genom en studie i vilken sex par av elever i årskurs 8 ställs inför två olika versioner av ett skriftligt presenterat problem. Den ena versionen har en mer vardaglig kontext. Tre par löser den ena versionen av problemet och tre den andra. Elevernas lösningar analyserades sedan på fyra olika sätt efter vilka strategier, lösningsnivåer och representationsformer som förekom, och dessutom efter elevernas språk. Det gick inte att se några entydiga skillnader mellan lösningarna av de två versionerna. Vad som kan ses är tendenser som stämmer överens med tidigare studier. Dessa tendenser i elevernas lösningar är att matematiklektionen inverkar genom sin kultur, att mer information ger en ökad svårighet och att språket ändras i och med tolkningen av uppgiften
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject lösningsnivå
problemlösning
representationsform
språk
strategi
vardag
Handle http://hdl.handle.net/2043/12597 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics