Kinesiska är ett lätt språk! Blogg som verktyg i andraspråksinlärning

DSpace Repository

Kinesiska är ett lätt språk! Blogg som verktyg i andraspråksinlärning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kinesiska är ett lätt språk! Blogg som verktyg i andraspråksinlärning
Author Peng, Yanlun
Date 2011
English abstract
As China is playing an increasingly important role in the world economic and political affairs, more and more people all over the world want to learn Chinese as a foreign language. The Chinese language has a totally different written system compared with those of the west, which can make it very difficult to learn for foreigners. How can teachers help those learners to learn Chinese more effectively? This paper tries to evaluate the effectiveness of a blog pal project in Chinese learning for Swedish students, aiming to contribute to research on teaching Chinese as a foreign language.
Swedish abstract
I takt med att Kina spelar en allt viktigare roll i världsekonomi och politik, vill fler och fler människor i hela världen lära sig kinesiska. Det kinesiska språket har ett totalt annorlunda skriftsystem än västerländska språk, vilket kan göra det mycket svårt för västerlänningar. Hur kan inlärningen av kinesiska bli mer effektiv? Denna uppsats försöker utvärdera hur ett bloggpal projekt fungerar i inlärningen av kinesiska för svenska elever. Målet är att åstadkomma ny kunskap i forskningen om inlärningen av kinesiska som främmande språk.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject andraspråksinlärning, blogg, interaktion, kommunikativ förmåga, språkutveckling, utvecklingszon
Handle http://hdl.handle.net/2043/12598 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics