Matematik - med hjälp av sagor

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematik - med hjälp av sagor
Author Chung, Nathalie ; Svensson, Linda
Date 2011
Swedish abstract
Barn har oftast under sin uppväxt kommit i kontakt med sagor och berättelser då det oftast finns böcker i hemmen och på förskolan. Under våra vft perioder (verksamhetsförlagd tid) i olika förskolor har vi fått uppleva att barnlitteratur inte används i så stor utsträckning som vi hade förväntat oss. Vi tycker det är synd att pedagogerna inte använder barnböckerna mer eller uppmuntrar barnen till att läsa mer då böckerna kan stimulera barnens utveckling, både språkligt och matematiskt. Därför har vi i detta arbete valt att studera hur sagor och berättelser kan användas i ett lärandesyfte med fokus på matematik. De teorier och forskning vi har tagit del av visar att det finns många fördelar med att använda sagor och berättelser i ett undervisningssyfte. Vår studie är en empirisk undersökning och vi har genom intervjuer samlat in data och analyserat dessa. Utifrån intervjusvaren kan vi se att många barnböcker innehåller mycket matematik t.ex. antalsord, lägesord och former. Det gäller att pedagogerna är medvetna om den matematik som finns i böckerna och kan ta tillvara på detta i sitt matematikarbete med barnen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 59
Language swe (iso)
Subject Berättelser
Förskola
Matematik
Sagor
Utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/12625 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics