Att undervisa romska elever

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att undervisa romska elever
Author Fischer, Anna
Date 2011
Swedish abstract
Sedan år 2000 är romer tillsammans med fyra andra grupper erkända som etniska minoriteter i Sverige, vilket fått konsekvenser bland annat för modersmålsundervisningen i skolorna runt om i landet. Genom examensarbetets intervjuer framkom att det finns en paradox kring bevarandet av kulturell särart och samtidig integration, där skolans personal ställer sig frågande till hur man ska möta en främmande tradition. Trots preciseringen av alla varianter av romani chib som etniska minoritetsspråk visar sig flera informanter ha en oklar bild av skillnaderna mellan de olika språken, vilket leder till att den garanti som finns för att romska elever ska få undervisning på rätt variant inte uppfylls.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject minoritetsundervisning
modersmålsundervisning romani chib
romska elevers skolgång
Handle http://hdl.handle.net/2043/12644 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics