Tre lärares syn på elevers tänkande

DSpace Repository

Tre lärares syn på elevers tänkande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tre lärares syn på elevers tänkande
Author Gripsten, Helena ; Norrman, Maria
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad tre verksamma lärare har för syn på elevers tänkande, samt vad de har för förhållningssätt till sina elevers tänkande. Ett intresse har också funnits för hur lärarna resonerar kring tänkande och språk. Vårt empiriska material har vi samlat in genom tre kvalitativa intervjuer med tre verksamma lärare. Resultatet visar att alla de tre lärarna tycker att det är viktigt att arbeta med att utveckla elevers tänkande. Hos alla tre blir också en relation mellan tänkande och språk synlig någon gång under de tre intervjuerna. Språket som redskap för tänkande uttalas av alla, men på olika sätt. Kommunikation finns med i allas sätt att beskriva vad som görs för att uppmärksamma elevers tänkande, och är överhuvudtaget centralt och återkommande i alla delar av de tre intervjuerna. Sammanfattningsvis blir relationen mellan tänkande, språk och kommunikation synlig i alla de tre lärarnas intervjuer.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 59
Language swe (iso)
Subject elevers tänkande
kommunikation
kunskapssyn
Lev S. Vygotskij
språk och tänkande
Handle http://hdl.handle.net/2043/12660 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics