Pedagogiskt kapital : ett begrepp under utveckling

DSpace Repository

Pedagogiskt kapital : ett begrepp under utveckling

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Pedagogiskt kapital : ett begrepp under utveckling
Author Viggósson, Haukur
Date 2011
Swedish abstract
Under några år har begreppet ”pedagogiskt kapital” används inom olika kurser i lärarutbildningen vid Malmö högskola. Pedagogiskt kapital avser de betydelsefulla faktorer i studentens liv som format dennes personliga syfte med sin utbildning och syn på läraryrket. Begreppet myntades genom en analys av intervjuer med svenska och danska lärarstudenter som genomfördes 2006. Hittills har endast en preliminär definition av begreppet funnits. Syftet med artikeln är att ge begreppet en teoretisk ram: vad begreppet innebär, hur studenten kan utforska sitt pedagogiska kapital och varför denna utforskning är så viktig både för studentens utbildning och dennes praktiska genomförande i läraryrket.
Publisher Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet
Host/Issue Pedagogisk forskning i Sverige;1
Volume 16
ISSN 1401-6788
Pages 57-69
Language swe (iso)
Subject pedagogiskt kapital
lärarutbildning
demokrati
samarbete
livsberättelser
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/12679 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics