Konflikter och demokrati i förskolan. En studie om hur pedagoger agerar i konflikter och barns perspektiv på konflikter

DSpace Repository

Konflikter och demokrati i förskolan. En studie om hur pedagoger agerar i konflikter och barns perspektiv på konflikter

Details

Files for download
Icon
Konflikter och ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Konflikter och demokrati i förskolan. En studie om hur pedagoger agerar i konflikter och barns perspektiv på konflikter
Author Nilsson, Emma
Date 2011
Swedish abstract
I denna studie problematiseras huruvida konflikthantering i förskolan utgår från demokratiska värderingar. Syftet är att studera hur pedagoger förhåller sig till barn i konflikter samt barns perspektiv på konflikter. Studien utgår från en kvalitativ metod. Empiri har samlats in med hjälp av videoobservation samt grupp- och samtalsintervju. Frågeställningar studien utgår från är: Hur hanterar pedagoger konflikter i förskolan dels mellan pedagogerna och barnen men även i relation till barnens konflikter? Hur upplever förskolebarn att pedagoger agerar i konflikt? Hur vill barn att pedagoger ska agera i konflikter? Används demokratiska värden för att lösa konflikter? Resultatet tyder på att pedagogerna har ett auktoritärt förhållningssätt i konflikterna med barnen, det finns ett tydligt maktutövande från pedagogernas sida. Barnen bekräftar detta och i samtalen kommer det fram att pedagogerna skäller, använder sig av uttryck som ”aja baja” medan barnen vill att pedagogerna ska använda ”fin” röst när det kommer till konflikter och tillsägningar.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/12682 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics