Bokstavssymbolens olika betydelser

Details

Files for download
Icon
Bokstavssymbolens ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bokstavssymbolens olika betydelser
Author Persson, Robin
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats var att undersöka elevernas förståelse kring bokstavssymbolens kontextuella beroende. För att uppfylla detta fick 93 elever, som läser matematik C, genomföra ett skriftligt test. Resultaten visade att eleverna hade mycket svag förståelse kring bokstavssymbolens kontextuella beroende. En tredjedel av eleverna trodde att bokstavssymbolerna ibland skulle uppfattas som något som saknar mening istället för kvantiteter, medan återstoden hade svårt att skilja bokstavssymbolens olika betydelser åt. Som slutsats kunde jag ponera att det är viktigt att läraren tydligt demonstrerar hur bokstavssymbolen ska uppfattas i varje given kontext, men också vad i kontexten som avgör betydelsen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 52
Language swe (iso)
Subject Algebra
bokstavssymbol
generellt tal
konstant obekant
parameter
variabel
Handle http://hdl.handle.net/2043/12692 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics