”Dumma lilla gullet, snurrig och en smula svag”- en diskursanalys av Askungen, Herkules och Trassel

DSpace Repository

”Dumma lilla gullet, snurrig och en smula svag”- en diskursanalys av Askungen, Herkules och Trassel

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Dumma lilla gullet, snurrig och en smula svag”- en diskursanalys av Askungen, Herkules och Trassel
Author Persson, Sara ; Jönsson, Anna
Date 2011
English abstract
Disney are a criticized company and at several occasions has become accused in order to use themselves of stereotyped attitudes when it acts about ethnicity and genus. In this work we will do a mist course analysis on the basis of the perspectives ethnicity and genus, of the films Askungen, Herkules and Trassel. Since select perspectives not only is expressed in the number so comes we also to examine if they are strengthened with the aid of the pictures and in that case on which way. As aids in looking on pictures has we used us of theories about visual culture. This spring survey came we until that it occurs stereotyped attitudes in the films, for example that the colours become darker respective lighter at evil and good. Also that the expectations on girls respective boys become different depending on the central natures. For the girls, it is most desirable that they are omvårdande and island MS occupy. While for boys is that strength and the will to last hero that stands in focus. When it comes to genus was expressed the attitudes most in numbers or in the tunes, while in ethnicity needed we take more help of the pictures.
Swedish abstract
Disney är ett kritiserat företag och har vid flera tillfällen blivit anklagade för att använda sig av stereotypa föreställningar när det handlar om etnicitet och genus. I detta arbete kommer vi att göra en diskursanalys utifrån perspektiven etnicitet och genus, av filmerna Askungen, Herkules och Trassel. Eftersom valda perspektiv inte enbart uttrycks i talet så kommer vi även att undersöka om de förstärks med hjälp av bilderna och i så fall på vilket sätt. Som stöd i att titta på bilder har vi använt oss av teorier om visuell kultur. I vår undersökning kom vi fram till att det förekommer stereotypa föreställningar i filmerna, till exempel att färgerna blir mörkare respektive ljusare vid ont och gott. Även att förväntningarna på flickor respektive pojkar blir annorlunda beroende på huvudkaraktärerna. För flickorna är det mest önskvärt att de är omvårdande och ömsinta. Medan för pojkar är det styrkan och viljan att vara hjälte som står i fokus. När det kommer till genus uttrycktes föreställningarna mest i tal eller i låtarna, medan i etnicitet behövde vi ta mer hjälp av bilderna.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject Askungen
Diskursanalys
Disney
Etnicitet
Genus
Herkules
Trassel
Handle http://hdl.handle.net/2043/12703 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics