Inget barn äter aldrig godis

Details

Files for download
Icon
Examensarbete Inget ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Inget barn äter aldrig godis
Author Henningsson, Anna ; Nilsson, Petra
Date 2011
Swedish abstract
Följande studie avser att problematisera barns matvanor och sockerkonsumtion. Syftet har varit att genom kvantitativa enkätundersökningar och kvalitativa gruppintervjuer undersöka hur hög sockerkonsumtionen är hos barn i tio- till tolvårsåldern under en vecka. Arbetets centrala del ligger i att undersöka hur barnen ser på och tänker kring sina egna kostvanor. Undersökningsresultatet visar att majoriteten av studiens deltagare besitter en medvetenhet kring vad som är bra och nyttig mat samt medvetenhet kring frukostens betydelse för människan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Barns sockerkonsumtion, barns perspektiv, förändring
Handle http://hdl.handle.net/2043/12705 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics