Tid för pedagogisk utveckling inom matematik

DSpace Repository

Tid för pedagogisk utveckling inom matematik

Details

Files for download
Icon
Student essay in ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tid för pedagogisk utveckling inom matematik
Author Hansson, Emma ; Lindau, Sara
Date 2011
Swedish abstract
Skolan är en del av samhället och måste därför följa den utveckling som sker. För att lärarna skall kunna möta detta och erbjuda eleverna möjligheter till lärande är de i ständigt behov av pedagogisk utveckling. Det finns olika metoder och modeller för hur kompetensutveckling kan ske där valet av metod beror på verksamheten och den enskilda läraren. Denna studie syftar till att pröva och utvärdera om och på vilket sätt videodokumentation kan implementeras i en skolas verksamhet och bli ett användbart redskap för lärarnas pedagogiska utveckling. För att pedagogisk utveckling skall vara möjlig krävs det att läraren reflekterar över sitt görande. Vidare påverkas lärarens mottaglighet för utveckling av dennes attityder och motivation till förändringen. I studien används Learning study som en modell av videodokumentation och det är genom denna som lärarnas utvecklingsmöjligheter synliggörs. Konklusionen av denna studie är att videodokumentation som ett analytiskt redskap i denna studie bidrager till lärarnas pedagogiska utveckling men för att denna modell av utvecklingsarbete skall bli effektiv, krävs det att lärarna känner en trygghet i kollegiet och att de är mottagliga för att förändras samt en strukturerad verksamhet där det ges tid för pedagogisk utveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 68
Language swe (iso)
Subject Learning study
Videoresearch
Mathematics
Reflection
Teachers professional development
Handle http://hdl.handle.net/2043/12709 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics