Mångkulturell eller monokulturell undervisning: En studie om pedagogers förhållningssätt i etniskt homogent svenska skolor

DSpace Repository

Mångkulturell eller monokulturell undervisning: En studie om pedagogers förhållningssätt i etniskt homogent svenska skolor

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mångkulturell eller monokulturell undervisning: En studie om pedagogers förhållningssätt i etniskt homogent svenska skolor
Author Jönsson, Jessica
Date 2011
Swedish abstract
Abstract Jessica Jönsson (2011). Mångkulturell eller monokulturell undervisning: en studie om pedagogers förhållningssätt i etniskt homogena svenska skolor. Malmö högskolan: Lärarutbildningen. Jag har genomfört en undersökning i en kommun där skolorna inte präglas av det mångkulturella samhället. De undersökta skolorna ligger i en grannkommun till Malmö. I denna kommun är antalet barn med icke svensk härkomst väldig låg vilket gör att skolorna i denna kommun betraktas som etnisk homogena. Syftet med denna studie har varit att öka kunskaper om vilket förhållningssätt pedagogerna har och om de förbereder eleverna för det mötet med den mångkulturella samhälle de lever i. I undersökningen har jag även tittat närmare på om deras synsätt färgas av de nationella styrdokumenten och om det står skrivet i verksamhetsplanen att pedagogerna skall undervisa mångkulturellt/ interkulturellt. Mitt tillvägagångssätt har varit att intervjua rektorer och pedagoger från olika skolor i denna kommun. Mina resultat visar att någon mångkulturell/ interkulturell undervisning inte förekommer. Jag upplevde inte heller att skolan förberedde eleverna för mötet med den mångkulturella skolan som de kommer att stöta på när de skall börja gymnasiet. Dessa elever måste då åka till grannkommunerna Lund eller Malmö. De olika teorier som jag använder mig av i denna studie påpekar att pedagoger och rektorer inte har tillräckliga kunskaper om mångkulturell/ interkulturell undervisning tröts att vi idag lever i ett mångkulturellt samhälle. Allt forskning som finns idag inom detta område handlar om mångkulturell/ interkulturell undervisning i mångkulturella skolor. Vidare menar forskning att dagens samhälle ställer nya krav på den pedagogiska verksamheten och att det finns en osäkerhet om skolans roll i vår tid. Slutsats: Rektorerna och pedagogerna på de undersökta skolorna arbetar inte utifrån ett mångkulturellt/ interkulturellt perspektiv. Nyckelord: Demokrati, etniskt homogen skola, interkulturell undervisning, mångkulturell undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/12718 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics