Fysisk aktivitet och motorik i förskolan Pedagogers syn på rörelsens betydelse

DSpace Repository

Fysisk aktivitet och motorik i förskolan Pedagogers syn på rörelsens betydelse

Details

Files for download
Icon
Fysisk aktivitet ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fysisk aktivitet och motorik i förskolan Pedagogers syn på rörelsens betydelse
Author Hansson, Gun ; Lundberg, Annelie
Date 2011
Swedish abstract
Abstract Detta examensarbete är skrivet av Gun Hansson och Annelie Lundberg. Titeln på vårt arbete är Fysisk aktivitet och motorik i förskolan. Pedagogers syn på rörelsens betydelse. Vi läser till förskollärare med inriktning Barn- och ungdomsvetenskap på Malmö högskola. Syftet med arbetet har varit att undersöka hur pedagoger på två olika förskolor arbetar med fysisk aktivitet och motorik i den dagliga verksamheten med barnen. I arbetet har vi utgått ifrån följande frågeställningar: På vilka sätt arbetar pedagogerna med fysisk aktivitet och motorik i förskolan? Hur använder pedagogerna sig av inne- och utemiljön på förskolan vid den fysiska aktiviteten? Hur medvetna är pedagogerna om den fysiska aktivitetens och motorikens påverkan på barns utveckling och lärande? Hur arbetar pedagogerna för att uppnå strävansmålen i läroplanen när det gäller motorisk utveckling och dokumentation? För att kunna genomföra denna undersökning har vi tagit del av tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter inom ämnet. I metoden har vi använt oss av kvalitativa intervjuer med sex pedagoger och vi har även observerat miljön på förskolorna. Av undersökningens resultat framgick det att både förskolan och dess miljö har betydelse för barns motoriska utveckling och lärande. Slutsatsen är att pedagogerna har ett stort ansvar beträffande att skapa rörelseglädje hos barnen och det krävs att de har goda kunskaper och stort engagemang. Nyckelord: fysisk aktivitet, lärande, miljö, motorik
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject fysisk aktivitet, lärande, miljö, motorik
Handle http://hdl.handle.net/2043/12744 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics