Mitt och ditt. En undersökning om hur svenskundervisningen påverkas av plagiering från Internet

DSpace Repository

Mitt och ditt. En undersökning om hur svenskundervisningen påverkas av plagiering från Internet

Details

Files for download Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Mitt och ditt. En undersökning om hur svenskundervisningen påverkas av plagiering från Internet
Author Ilerup Wahl, Anna
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka om och i så fall hur svenskundervisningen påverkas av plagiering från Internet. Med hjälp av kvalitativa intervjuer ville jag ta reda på hur svensklärare definierar begreppet plagiering, hur de resonerar kring plagiering, om plagieringsrisken påverkat undervisningen och i så fall vilka pedagogiska följder det fått. Arbetet ger också en översikt av tidigare forskning inom området plagiering bland unga. Sammanfattningsvis pekar resultaten på att plagiering är relativt lätt att upptäcka för svensklärare och ofta kan undvikas med ett förebyggande pedagogiskt arbete, till exempel genom att formulera uppgifterna så att svaret inte går att hitta på Internet. Resultaten visar också att det bland eleverna förekommer oavsiktlig plagiering, dels beroende på otillräcklig kunskap om referat- och källhänvisningsteknik, dels på grund av en inställning att det som finns på Internet tillhör alla och kan användas utan hänsyn till upphovsperson.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject fusk
gymnasiet
Internet
klipp och klistra
källhänvisning
pedagogik
plagiat
plagiering
referat
svenska
svenskundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/12784 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics