En bild säger mer än tusen ord - En undersökning om barns bildskapande

DSpace Repository

En bild säger mer än tusen ord - En undersökning om barns bildskapande

Details

Files for download
Icon
Text
Icon
Film
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En bild säger mer än tusen ord - En undersökning om barns bildskapande
Author Jönsson, Camilla
Date 2011
Swedish abstract
Denna undersökning grundar sig på erfarenheter där jag sett att rita är en aktivitet som uppstår spontant i stort sett alla dagar på förskolan och jag anser därav att det är relevant för min profession att undersöka denna aktivitet närmare. Syftet med undersökningen är att bidra med ökad kunskap om ritandet som spontan aktivitet och jag valde av den orsaken att rikta blicken mot vad, varför och hur barn ritar. För att undersöka aktiviteten ville jag även fånga pedagogers förhållande till- och avsikter med det spontana ritandet. Resultatet av undersökningen berättar att då barnen ritade som del av den fria leken var målet för barnen att rita något föreställande. Resultatet visar även att det finns flera möjliga svar till varför barn ritar. Med hjälp av teorier har jag fått en bild av hur barn ritar. De använder invanda mönster i sitt bildspråk och skapar nya bilder med hjälp av minnesbilder och imitation av andras bilder. För pedagogerna är ordet bearbeta ett ord som används flera gånger om barns bildskapande. Att barn använder ritandet som redskap för att bearbeta intryck eller upplevelser är något jag varken kunnat fastställa eller negligera. Att samtala som komplement till ritandet verkar vara essentiellt samtidigt som motivval inte verkar, för barnen, vara av stor vikt. Analysresultatet har även utvecklats till en gestaltning, en film som visar de slutsatser som dragits.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject Bildskapande
Förskola
Gestaltning
Rita
Film
Handle http://hdl.handle.net/2043/12788 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics