Studentens lärandemiljö i verksamhetsförlagd utbildning : med fokus på kommunal äldrevård och hemsjukvård inom

DSpace Repository

Studentens lärandemiljö i verksamhetsförlagd utbildning : med fokus på kommunal äldrevård och hemsjukvård inom

Details

Files for download Overview of item record
Publication Other
Title Studentens lärandemiljö i verksamhetsförlagd utbildning : med fokus på kommunal äldrevård och hemsjukvård inom
Author Carlson, Elisabeth
Date 2011
Swedish abstract
Studenters lärandemiljö i verksamhetsförlagd utbildning En åldrande befolkning beräknas skapa ett allt större behov av sjuksköterskor inom äldreomsorgen, framför allt efter 2020 då antalet personer över 80 år kommer att öka kraftigt. Samtidigt visar Socialstyrelsen i en rapport från 2008 att det råder brist på sjuksköterskor med specialistutbildning i geriatrik. Andra studier visar hur sjuksköterskestudenter beskriver att äldrevården inte är ett alternativ för en framtida karriär. Inom all professionsutbildning är verksamhetsförlagd utbildning (vfu) central då studenter där ges möjligheter att integrera teoretisk och praktisk kunskap. Det är tidigare visat att de yrkesverksamma handledare som studenterna möter under vfu har stor betydelse för hur de kommer att uppfatta yrket och framtida val av karriärvägar. För sjuksköterskestudenter är en stödjande lärandemiljö där handledande sjuksköterskor är väl förberedda på sitt uppdrag en faktor som kan öka studenters intresse att arbeta med äldre. Paralleller till lärandemiljöns betydelse vid andra professionsutbildningar vid Malmö Högskola kan troligen göras och det är därför av vikt att beskriva hur studenter uppfattar sin lärandemiljö under vfu och där exemplet får utgöra sjuksköterskeprogrammets utbildning inom kommunal äldrevård. Data kommer att samlas in dels med hjälp av en enkät CLES+T Clinical Learning Environment, Supervision and Nurse Teacher Scale som vänder sig till studenter och dels genom fokusgruppsintervjuer med handledare. Studiens resultat bör kunna ligga till grund för fortsatta diskussioner kring: • Vilka faktorer har betydelse för studenters uppfattning om sin lärandemiljö? Hur kan vi utnyttja den kunskapen inom andra områden vid Malmö Högskolas professionsutbildningar? • Vilken typ av pedagogiskt/didaktiskt stöd behöver handledare i vfu? Vilket ansvar har lärosätet? • Ökad framtida rekrytering? Hur kan Malmö Högskola vara en del i det samarbetet tillsammans med Malmö Stad och de kringliggande kommunerna? McCann T V., Clark E & Lu S. (2010). Bachelor of Nursing students’ career choices: A three year longitudinal study. Nurse Education Today 30, 31-36. Plonczynski D J., Erlich-Jones L., Robertson Fisher J., Rossetti J., Munroe D ., Koren M E., Berent G & Hertz J. (2007). Ensuring a knowledgeable and committed gerontological nursing workforce. Nurse Education Today 27. 113-121. Saarikoski M., Isoaho H., Warne T. & Leino-Kilpi H. (2008). The nurse teacher in clinical practice: Developing the new sub-dimension to the Clinical Learning Environment and Supervision (CLES) scale. International Journal of Nursing Studies 45, 1233-1237.
Publisher Malmö Högskola
Host/Issue Erfarenhet vs Forskning. Hur utvecklas vi som högskolelärare;
Series/Issue Akademiskt Läraraskap skriftserie;1
ISBN 978-91-980036-0-4
Pages 62-63
Language swe (iso)
Subject Sjuksköterskeutbildning
Kommunal äldrevård
Handledning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Note Erfarenhet vs Forskning, Katrinetorp Malmö 8-9 December 2011
Handle http://hdl.handle.net/2043/12847 Permalink to this page
Link http://akl.nu/konferens/... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics