Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet

DSpace Repository

Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
Author Willman, Ania ; Stoltz, Peter ; Bahtsevani, Christel
Date 2006
Swedish abstract
Evidensbaserad omvårdnad definieras i denna bok som både ett förhållningssätt och en process. Förhållningssättet innebär en vilja att använda bästa tillgängliga vetenskapliga bevis som underlag för vårdbeslut. Processen består i hur man praktiskt går till väga för att finna, sammanställa, kritiskt värdera och implementera detta underlag. Evidensbaserad omvårdnad handlar således om en strävan att bedriva omvårdnad på en god och säker grund och att tillgodose samhällets krav på att forskningsresultat utnyttjas på bästa sätt. I denna andra upplaga har bland annat två helt nya kapitel om implementering, kliniska riktlinjer och standardvårdplaner tillkommit. Boken vänder sig främst till studerande vid sjuksköterskeprogrammet samt kliniskt verksamma sjuksköterskor men även till alla som vill veta hur man gör systematiska litteraturstudier.
Publisher Studentlitteratur
ISBN 91-44-04578-6
Language swe (iso)
Subject Medicine
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/12865 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics