Är ett gott samspel detsamma som ett gott resultat?

DSpace Repository

Är ett gott samspel detsamma som ett gott resultat?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Är ett gott samspel detsamma som ett gott resultat?
Author Berglund, Mats ; Blomberg, Johan
Date 2011
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet med den här studien var att undersöka hur ett antal barn samspelar när de ställdes inför ett problem. Barnen i studien videoinspelades när de arbetade med ett tangrampussel under fem minuter. Vårt syfte var att undersöka vilka faktorer som påverkar barnens förmåga att lösa uppgiften. Vi analyserade därefter grupperna i ett större perspektiv utifrån deras samspel och resultat av uppgiften. Vi utgick ifrån följande lärandeteorier, behavioristiska teorier, förmedlingspedagogik, kognitiva teorier, konstruktivistiskt perspektiv och sociokulturella teorier. Vi inser att ett par eller en grupp kan tolkas utifrån flera av lärandeteorierna, men vi valde att tolka dessa utifrån de lärandeteorier som var tydligast i varje enskilt par eller enskild grupp. Vår studie visar att barnen har svårt att anpassa sig till en uppgift där de inte kan använda sig av rutinmässiga lösningar. Att barnen fick arbeta i par och mindre grupper är också något som kan ha påverkat deras sätt att bemöta den här uppgiften.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 40
Language swe (iso)
Subject barn, faktorer, grupprocess, kommunikation, kunskap, lärandeteorier, problemlösning, samspel.
Handle http://hdl.handle.net/2043/12868 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics