Religionskunskapslärarens tankar om vald pedagogik och metodik i klassrummet

DSpace Repository

Religionskunskapslärarens tankar om vald pedagogik och metodik i klassrummet

Details

Files for download
Icon
K. Petersson ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Religionskunskapslärarens tankar om vald pedagogik och metodik i klassrummet
Author Petersson, Kajsa
Date 2011
Swedish abstract
Hur fungerar lärandet? Det är det fråga som jag reflekterar över varje gång jag träffar elever eller funderar kring hur jag skall lägga upp ett nytt arbetsområde. En viktig fråga som jag i relation till mitt kommande profession vill ha svar på. Hur ser religionskunskapslärarens tankar om vald pedagogik och metodik ut? De frågeställningar som kommer att vara ledande i man uppsats är följande: - Hur viktigt är det dialogiska samspelet i klassrummet för elevens lärande? - Existerar det dialogiska klassrummet i realiteten? - I vilken grad reflekterar religionskunskapsläraren kring elevens lärandeprocess? För att utföra detta arbete har jag använt mig av empirisk metod i form av både enkät och intervju. Jag har under arbetets gång försökt hålla mig konsekvent till Middle Rangemetoden, där jag utifrån vald teori har byggt upp mina frågeställningar och problemformuleringar. Det är utifrån denna valda teorigenomgång byggt frågorna i intervju och enkäten på. De svar som jag fått genom min empiriska undersökning visar både en bild av hur lärare idag är medvetna om det positiva i att ha ett dialogiskt klassrum. Medan kunskapen kring hur man som lärare ska bemöta de mindre motiverade eleverna i klassen har varit sämre. Min uppsats uppmanar därför till vidare diskussion och öppenhet kring hanteringen vid olika motiverade elever samt att arbeta utifrån det istället för att enbart ge mindre motiverade elever enklare undervisning. En undervisning som inte sällan glömmer bort att lärande bygger på förståelse såväl som nyfikenhet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject kunskapande
flerstämmighet
klassrumsmiljö
religionsdidaktik
problembaserat lärande
kunskapssyn
Handle http://hdl.handle.net/2043/12883 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics