Genus i bilderboken - En kvalitativ studie av karaktärer ur ett genusperspektiv och pedagogers tankar och arbete kring detta.

DSpace Repository

Genus i bilderboken - En kvalitativ studie av karaktärer ur ett genusperspektiv och pedagogers tankar och arbete kring detta.

Details

Files for download
Icon
examensarbete 2011
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Genus i bilderboken - En kvalitativ studie av karaktärer ur ett genusperspektiv och pedagogers tankar och arbete kring detta.
Author Jönsson, Emelie ; Pütz, Sofie
Date 2011
Swedish abstract
Jönsson, Emelie och Pütz, Sofie (2011). Genus i bilderboken: en kvalitativ studie av karaktärer ur ett genusperspektiv och pedagogers tankar och arbete kring detta. Malmö högskola: Fakulteten för lärande och samhälle. Studiens fokus ligger på hur karaktärer i bilderböcker framställs ur ett genusperspektiv och på pedagogers tankar kring genus och bilderböcker. Syftet med studien är att granska böckernas texter och bilder ur ett genusperspektiv för att synliggöra och beskriva vilka könsmönster det finns i respektive bok. Syftet är även att beskriva hur pedagoger tänker kring genus i bilderboken och hur de arbetar med detta i verksamheten. Frågeställningarna är: Hur gestaltas karaktärerna utifrån ett genusperspektiv i de utvalda bilderböckerna? Hur tänker pedagoger kring genus i bilderböcker på två utvalda förskoleavdelningar? Hur arbetar pedagoger på de två valda förskoleavdelningar med bilderboken i den pedagogiska verksamheten? För att nå fram till ett resultat har observationer av barn, text- och bildanalys av bilderböcker och intervjuer med pedagoger genomförts. Utifrån detta har det i slutsatsen framgått att det manliga dominerar i de åtta utvalda bilderböckerna. Detta styrker även pedagogerna då de menar att det är mer sällsynt med pojkar som är blyga än flickor som är tuffa. Analysen visar även att kläder utgör en viktig faktor när könet inte synliggörs på något annat sätt i böckerna. I pedagogernas arbete med bilderboken är delaktighet något som är betydelsefullt för dem då barnen får vara med och välja ut bilderböcker.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject Bilderbok, genus, karaktärer, kvinnligt, manligt, pedagoger.
Handle http://hdl.handle.net/2043/12889 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics