Pippi är kanske hundra tusen miljoner år - En studie om Pippi Långstrump utifrån barns perspektiv

DSpace Repository

Pippi är kanske hundra tusen miljoner år - En studie om Pippi Långstrump utifrån barns perspektiv

Details

Files for download
Icon
Pippi är kanske ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pippi är kanske hundra tusen miljoner år - En studie om Pippi Långstrump utifrån barns perspektiv
Author Jönsson Braun, Camilla ; Avdic, Anesa
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för barns tankar, känslor och uppfattningar om Pippi Långstrump som karaktär. Vi vill ta reda på vad det är för dragningskraft Pippi har som tilltalar barn generation efter generation. I tidigare forskning har forskarna, till exempel Ödman (2007) och Gaare & Sjaastad (2002), undersökt temat Pippi utifrån andra utgångspunkter än barnens perspektiv. Det är oftast de som läser böckerna eller får dem lästa för sig. Att vi tar in barns perspektiv är just det som gör vår studie unik. I vår studie har vi gjort ostrukturerade intervjuer med barn och utifrån barnens perspektiv har vi sedan utgått från olika sekvenser i böckerna och gjort en närläsning för att hitta kopplingar. Vi har även sammanställt empiri från strukturerade intervjuer i diagramform. Resultat blev att barnen relaterar till Pippi i olika vardagliga kontexter och i vissa fall identifierar sig med henne. I vår studie har vi kunnat se att barn ser Pippi som en rolig och tokig karaktär. Det har också framkommit att vissa barn ser Pippi som en verklig flicka medan andra ser henne som en fiktiv figur. Vi har kunnat se att Astrid Lindgren har förmedlat några dolda budskap till läsaren i böckerna genom att hon har skapat en karaktär som Pippi som går emot den traditionella samhällssynen och uppfostringstankarna för hur ett barn bör vara. Resultatet visar även att synen på barnet har förändrats från 1940-talet och framåt utifrån fostran och samhällssyn.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 56
Language swe (iso)
Subject barnlitteratur
barns perspektiv
Pippi Långstrump
uppfostran
samhällssyn
Handle http://hdl.handle.net/2043/12890 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics