Utvärdering av samverkansprojekt- exemplet kvinnofrid i Landskrona

DSpace Repository

Utvärdering av samverkansprojekt- exemplet kvinnofrid i Landskrona

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utvärdering av samverkansprojekt- exemplet kvinnofrid i Landskrona
Author Paulsson, Susan
Date 2011
Swedish abstract
Abstract År 1998 antog Riksdagen Regeringens proposition om Kvinnofrid, vilket var ett åtgärdsprogram för att bekämpa våldet mot kvinnor. Det ledde till att länsstyrelserna fick fördela pengar i kommunerna för samverkan i förebyggande insatser mellan olika aktörer i samhället och myndigheter. Landskrona Stad hade inte haft en kvinnojour på många år och en revisionsrapport visade på brister i kvinnofridsarbetet i Landskrona Stad. ISIS, en nybildad ideell kvinnojour i Landskrona och Röda Korset, som är en humanitär hjälporganisation, ville också bidra till att främja våldsutsatta kvinnors situation och således ingick dessa tre aktörer samverkan i ett tvåårigt samverkansprojekt, finansierat av Länsstyrelsen i Skåne län. Jag intervjuade nio personer som företrädde de tre samverkansaktörerna och jag ville få veta hur dessa företrädare hade uppfattat samverkansprojektet, om de hade upplevt positiva och negativa aspekter av projektet och om de hade idéer på utvecklingsmöjligheter när de såg tillbaka på det avslutade samverkansprojektet. Jag använde mig av teorier om samverkan och begrepp inom institutionell teori när jag kopplade min empiri till teori. I mitt resultat och analys kom jag bland annat fram till att samverkansaktörerna ansåg att respektive organisation borde ha varit på fötter innan projektet startades, att aktörerna inte samverkade mycket utan det var stuprörstänk och att aktörerna inte hade gått igenom förutsättningar för samverkan innan de ingick samverkan. Samtidigt var aktörerna nöjda över att ha ingått samverkan då de lärde sig mycket om varandras organisationer, att de informerade i staden om Kvinnofrid, att en kvinnojour etablerades i Landskrona och att våldsutövarna kunde få hjälp på en mansjour. Min avsikt med denna uppsats var att det skulle kunna leda till förbättringsarbete, genom bland annat reflektion över arbetssättet, hos de tre aktörerna, i deras framtida arbete, som ett medel i verksamhetsutveckling av samverkansprojekt. Nyckelord: Intressentutvärdering, Kvinnofrid, Projekt, Samverkan och Stuprörstänk
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 55
Language swe (iso)
Subject Intressentutvärdering, kvinnofrid, samverkan, stuprörstänk
Handle http://hdl.handle.net/2043/12904 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics