Autism

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Autism
Author Boyaci, Aynur
Date 2011
Swedish abstract
Studien visar att autistiska barn behöver hjälp med att förstå sin värld och bli förstådda därför är pedagogers arbete och förhållningsätt grundläggande. Pedagogerna hade skapat ett trygg och tydlig miljö som var betydande för eleverna, här har varje elev ett eget schema med fasta strukturer och rutiner. En pedagog ska kunna agera, analysera, strukturera, visualisera och framförallt respektera och ha tålamod när man arbetar. Pedagogerna och skolledaren är ense om att skolan är en möte plats för alla samt att varje barn har rätt till att påverka sin undervisning och känna gemenskap i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Autism, skola, inkludering, material, visuell pedagogik, föräldra
Handle http://hdl.handle.net/2043/12919 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics