Students' interest for the subject mathematic

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Students' interest for the subject mathematic
Author Truong, Lina
Date 2011
Swedish abstract
Uppsatsen handlar om vilka faktorer som kan påverka elevernas intresse eller ointresse för ämnet matematik och vilka likheter samt skillnader det finns mellan elevernas svar. Sex elever i årskurs fem och sex ingick i intervjuundersökningen. Faktorer som kan påverka elevernas intresse för matematik är bland annat matematikuppgifternas svårighetsgrad, kännedom om matematikens relevans, tilltro till sin förmåga, lust att lära, klassrumsklimat samt undervisningsinnehåll. Som lärare behöver man forma ett undervisningsinnehåll som stimulerar och motiverar eleverna. Det är bra att lära känna sina elever och försöka utgå från elevernas individuella förutsättningar.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 31
Language swe (iso)
Subject matematik
intresse
lust att lära
relevans
Handle http://hdl.handle.net/2043/12920 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics