Metadon och buprenorfin – attraktiva på gatan och utanför vården

DSpace Repository

Metadon och buprenorfin – attraktiva på gatan och utanför vården

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, review
Title Metadon och buprenorfin – attraktiva på gatan och utanför vården
Author Johnson, Björn
Date 2011
English abstract
Over the last ten years, maintenance treatment with methadone or buprenorphine has become an increasingly common form of treatment for Swedish opiate addicts. These medical drugs are effective in treatment, but they are also in demand on the illegal market. Research from countries with well-developed maintenance treatment show that a high proportion of opiate addicts use methadone or buprenorphine outside of treatment programmes. However, according to self-reporting studies of patients in methadone maintenance programmes, less than 10 percent admit to regularly selling or giving away their medication. This paradox may be due to methodological problems. In a new research project, researchers will therefore interview both patients and active drug users about whether or not they have used or sold these medical drugs illegally. A group of patients will be trained to conduct some of the interviews, to see if they receive other answer than the researchers.
Swedish abstract
Underhållsbehandling med metadon eller buprenorfin har under de senaste tio åren blivit en allt vanligare behandlingsform för svenska opiatmissbrukare. Läkemedlen är effektiva i behandlingen, men de är också eftertraktade på den illegala marknaden. Forskning från länder med väl utbyggd underhållsbehandling visar att många opiatmissbrukare använder metadon eller buprenorfin utanför vårdprogrammen. I studier där man kartlagt förekomsten av läckage från behandlingsprogrammen brukar mindre än 10 procent av patienterna uppge att de sålt eller skänkt bort läkemedel i större omfattning.Denna paradox kan bero på metodproblem, vilket studeras i ett nytt forskningsprojekt. Forskare kommer att intervjua patienter och aktiva missbrukare om huruvida de använt eller sålt preparaten illegalt. En grupp patienter kommer att utbildas för att genomföra en del av intervjuerna för att jämföra om patienterna får andra svar än forskarna.
Link http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/17... (external link to publication)
Publisher Sveriges Läkarförbund
Host/Issue Läkartidingen;45
Volume 108
ISSN 0023-7205
Pages 2309-11
Language swe (iso)
Subject Methadone
Buprenorphine
Non-Medical Use
Diversion
SUSA
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Research Subject Categories::MEDICINE
Handle http://hdl.handle.net/2043/12939 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics