Välfärd, inte för alla. Den ekonomiska familjepolitikens betydelse för barnfattigdomen i Sverige.

DSpace Repository

Välfärd, inte för alla. Den ekonomiska familjepolitikens betydelse för barnfattigdomen i Sverige.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Välfärd, inte för alla. Den ekonomiska familjepolitikens betydelse för barnfattigdomen i Sverige.
Author Salonen, Tapio
Date 2011
Swedish abstract
Denna studie knyter an till en klassisk socialpolitisk frågeställning: I vilken grad förmår välfärdspolitiska försörjningslösningar och serviceinrättningar lyfta familjer ur oönskade ekonomiska och sociala situationer? Studien visar på den offentliga välfärdspolitikens avtagande förmåga att minska barnfattigdomen i Sverige under 2000-talets första årtionde och att dess insatser i allt mindre grad har en inkomstutjämnande effekt mellan hushållen.
Link http://www.rb.se/SiteCollectionDocuments/Rapporter... (external link to publication)
Publisher Rädda Barnen
ISBN 978-91-7321-430-8
Language swe (iso)
Subject familjepolitik
fattigdomsbekämpning
inkomstutjämning
Sverige
SUSA
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/12947 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics