Libers lagtexter i förvaltningsrätt

DSpace Repository

Libers lagtexter i förvaltningsrätt

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Libers lagtexter i förvaltningsrätt
Author Staaf, Annika ; Zanderin, Lars ; La Torre Ek, Andreas
Date 2011
Swedish abstract
Förvaltningsrätt behandlar framför allt olika förvaltningsmyndigheters handläggning av ärenden, men även viss annan offentlig verksamhet samt förvaltningsdomstolarnas hantering av överklagans- och underställningsärenden. De allmänna förvaltningsrättsliga bestämmelserna liksom merparten av den speciella förvaltningsrätten ingår i denna förvaltningsrättsliga lagtextsamling.
Publisher Liber AB
ISBN 978-91-47-09596-4
Pages 546
Language swe (iso)
Subject förvaltningsrätt
public law
administrative law
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE
Handle http://hdl.handle.net/2043/12954 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics