Idrott och hälsa - ett ämne med potential

DSpace Repository

Idrott och hälsa - ett ämne med potential

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Idrott och hälsa - ett ämne med potential
Author Schenker, Katarina
Date 2011
Swedish abstract
Ingress: Vi behöver tala om saker som är tabu redan i skolan för att undvika bland annat framtida övergrepp och hetsbeteenden inom idrotten. Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv behövs både i skolan och i lärarutbildningen. Ämnet Idrott och hälsa riskerar annars att bli alltför ensidigt.
Publisher Centrum för idrottsforskning
Host/Issue Svensk Idrottsforskning;4
Volume 20
ISSN 1103-4629
Pages 19-23
Language swe (iso)
Subject Idrott och hälsa
Idrottsdidaktik
Idrottspedagogik
Idrottslärarutbildning
skolidrott
ämnesdidaktik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13033 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics