Talangutveckling eller talangavveckling?

DSpace Repository

Talangutveckling eller talangavveckling?

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Talangutveckling eller talangavveckling?
Author Peterson, Tomas
Date 2011
Swedish abstract
En studie om hur idrottselit skapas med svensk fotboll som exempel. Genom att följa en åldersgrupp från födelseögonblicket och genom barn- och ungdoms- och seniorfotbollen studeras selektionsmekanismer och organisatoriska strukturer vilka formar urvalsprocessen. Studiens syfte är att försöka förstå och förklara hur och varför det blev just dessa spelare som kom att höra till eliten. Boken innehåller också ett kapitel om svensk och internationell forskning om effekterna av att använda skillnader i fysisk mognad - Relative Age Effect - inom idrottens selektionssystem. Boken vänder sig i första hand till alla som är engagerad i svensk ungdomsidrott, oavsett idrottsgren och oavsett vilken nivå man är verksam. För fotbollens del gäller det särskilt de som bär upp selektionssystemen och de som har befunnit sig i eller idag befinner sig i systemet som utövare.
Publisher SISU Idrottsböcker
ISBN 978-91-86323-24-0
Pages 147
Language swe (iso)
Subject idrott
selektion
barn- och ungdomsidrott
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13034 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics