Nära Vänskap? En analys av kontaktperson enligt LSS

DSpace Repository

Nära Vänskap? En analys av kontaktperson enligt LSS

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Nära Vänskap? En analys av kontaktperson enligt LSS
Author Mallander, Ove
Date 2011
Swedish abstract
Nära vänskap? är en bok om kontaktperson enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den bygger på en riksomfattande undersökning samt närstudier av hur kontaktpersonsinstitutionen gestaltade sig i Malmö i början av 2000-talet. Författaren diskuterar en rad frågor med anknytning till kontaktpersonsinstitutionen, däribland: Kan man skapa vänskap på administrativ väg?
Publisher Egalité Förlag
ISBN 978-91-979039-2-9
Pages 498
Language swe (iso)
Subject kontaktperson
Institutionella logiker
vänskap
funktionshinder
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13051 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics