Inskolning – ur tre olika perspektiv

DSpace Repository

Inskolning – ur tre olika perspektiv

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Inskolning – ur tre olika perspektiv
Author Rundström, Jessica ; Holmén, Jenny
Date 2011
Swedish abstract
Sammanfattning Syftet med vårt arbete är att belysa inskolning ur tre olika perspektiv, barnens, pedago-gernas och föräldrarnas. Det kan vara svårt för föräldrarna att lämna sitt barn till någon helt okänd och därför är pedagogernas roll viktig. Både barn och föräldrar måste känna sig trygga och välkomna när de kommer till förskolan. För att beskriva dessa tre per-spektiv, valde vi att intervjua pedagogerna, lämna ut enkäter till föräldrarna och obser-vera barnen samt pedagogerna och föräldrarna. Vi har utgått ifrån John Bowlbys teori om anknytning och anknytningsbeteende. Resultatet av vår undersökning är att barnen använder sig av anknytningsbeteende för att fånga de vuxnas uppmärksamhet. Barnen använder också föräldrarna som en trygg bas under inskolningen, det vill säga att barnen vågar utforska omgivningen så länge barnet vet att den trygga basen alltid finns där. Det har även framkommit i vårt resultat vad föräldrar och pedagoger anser vara viktigast under inskolningen och den närmsta tiden därefter. Slutsatsen är att pedagogerna måste vara öppna för att skapa nya trygga relationer med både barn och föräldrar under inskolningen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 53
Language swe (iso)
Subject Anknytning
Barn
Förskola
Föräldrar
Inskolning
Pedagoger
Trygghet
Handle http://hdl.handle.net/2043/13060 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics