Vardagslivets socialpsykologi

DSpace Repository

Vardagslivets socialpsykologi

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Vardagslivets socialpsykologi
Author Johansson, Thomas ; Lalander, Philip
Date 2010
Swedish abstract
I den här boken används socialpsykologiska teorier för att kommentera olika vardagliga exempel, och för att förklara det som annars döljer sig bakom ett självklarhetens skimmer. Vi får följa med till arbetsplatsen, till middagsbjudningen och till dagdrömmandet. Till domäner i vardagslivet som vi håller hemliga, kanske till och med för oss själva. Boken ger en fördjupad förståelse för hur människor agerar tillsammans, hur avvikande beteende skapas, hur makt utövas i vardagslivet och hur det är att leva i 2000-talets mediesamhälle.
Publisher Liber, Malmö
ISBN 978-91-47-09043-3
Pages 175
Language swe (iso)
Subject vardagsliv
ritual
dagdrömmande
makt
SUSA
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13070 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics