Naturvetenskap i skolan

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Naturvetenskap i skolan
Author Ideland, Malin ; Malmberg, Claes
Editor Persson, Sven ; Riddersporre, Bim
Date 2011
Swedish abstract
I det här kapitlet har vi fört fram två områden som vi menar att skolan behöver arbeta med mer. Det ena rör sig om att utveckla elevers kunskaper i naturvetenskapens arbetssätt. Det andra utgår ifrån att naturvetenskapen måste vara relevant i förhållande till det omgivande samhället utanför skolans väggar, genom att ta utgångspunkt i aktuella samhällsdilemman. Förutom att dessa kompetenser har betydelse för barns förmåga att lösa problem och för att fatta beslut har inriktningen en annan effekt som är minst lika viktig: Elever får större variation i undervisningen och en möjlighet att få inflytande över sitt eget lärande. Genom att ett problemlösande arbetssätt får de ta större ansvar för genomförandet av aktiviteter. En utgångspunkt från aktuella samhällsdilemman skapar förutsättningar för att de frågor som berörs har betydelse för deras eget liv, vilket påverkar attityderna till undervisningen positivt.
Link http://www.nok.se/nok/allmanlitteratur/titlar-allm... (external link to publication)
Publisher Natur & Kultur
Host/Issue Utbildningsvetenskap för grundskolans tidiga år
ISBN 978-91-27-13005-0
Pages 148-166
Language swe (iso)
Subject grundskolans tidigare år
naturvetenskapens karaktär
NO-undervisning
miljöundervisning
lärande för hållbar utveckling
naturvetenskapliga arbetssätt
naturvetenskap
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13077 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics