Subject Construction in Education for Sustainable Development – and Outdoor Education?

DSpace Repository

Subject Construction in Education for Sustainable Development – and Outdoor Education?

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Other
Title Subject Construction in Education for Sustainable Development – and Outdoor Education?
Author Malmberg, Claes ; Hillbur, Per
Date 2011
Swedish abstract
Vi presenterar här ett planerat projekt som drivs av frågan vem och vad som inkluderas respektive exkluderas i den svenska skolans projekt ”Lärande för hållbar utveckling”. Vi vill undersöka hur diskursen om ”lärande för hållbar utveckling” konstruerar vissa subjekt som önskvärda och andra som icke-önskvärda och vilka konsekvenser detta får för vem som kan tänkas befinna sig inom – eller utanför – diskursens ordning. I en förlängning ska detta leda till problematisering av en institutionaliserad och tillsynes oproblematisk praktik och vilka föreställningar om ”de viktiga problemen”, ”det goda barnet”, ”de goda handlingarna” och ”de goda intentionerna” som reproduceras genom denna. Dessa konstruktioner vill vi problematisera i termer av social klass och nationell identitet (”svenskhet”) eftersom vi har hypotesen att diskursen representerar ett vardagsliv som en begränsad andel av svenska skolbarn lever i. Vi har också en hypotes om att denna skolpraktik speglar idéer om ”svenskheten” i form av diskurser om t.ex. renlighet, natursyn och rättvisa. Eftersom projektet ”lärande för hållbar utveckling” ofta operationaliseras genom utomhuspedagogik kan ovan nämnda kategorier och föreställningar i viss utsträckning anses omfatta även utomhuspedagogik.
Link http://www.mah.se/upload/LUT/Konferenser/Parallel_... (external link to publication)
Publisher Malmö University
Host/Issue Subject Construction in Education for Sustainable Development – and Outdoor Education?;
Language swe (iso)
Subject outdoor education
subject position
inclusion
exclusion
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note OUT & ABOUT - Perspectives on Outdoor Education RESEARCH SYMPOSIUM MA... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/13081 Permalink to this page
Link http://www.mah.se/Om-Malmo-hogskola/Oppna-eveneman... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics