Barns inflytande inom Reggio Emiliafilosofin

DSpace Repository

Barns inflytande inom Reggio Emiliafilosofin

Details

Files for download
Icon
Barns inflytande ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns inflytande inom Reggio Emiliafilosofin
Author Olsson, Erica ; Stoltz, Frida
Date 2011
English abstract
This essay deals with how children´s influence manifests itself in a selected Reggio Emilia-inspired preschool. We want to understand how teachers relate to and work with children´s influence in practice. Questions to be answered is: How do teachers reason about children´s influence on a selected pre-school? How do children´s influence become visible in practice? What do educators do to restrict children´s influence? To answer these questions interviews, observations and field studies are made on a selected Reggio Emilia-inspired preschool. These are analyzed with the help of the previous research done on the subject. The conclusion is that teachers' attitudes towards children are part of children´s opportunities for influence. It is also visible that age and the daily routines can limit the children´s influence.
Swedish abstract
Detta examensarbete handlar om hur barninflytande tar sig uttryck på en utvald Reggio Emiliainspirerad förskola. Vi vill förstå hur pedagogerna förhåller sig och arbetar med barns inflytande i praktiken. Frågeställningar som besvaras är följande: Hur resonerar pedagogerna kring barninflytande på en utvald förskola? Hur blir barninflytandet synligt i praktiken? Vad anser pedagogerna begränsa barns inflytande? För att kunna svara på dessa frågeställningar har intervjuer, observationer och fältstudier gjorts på en utvald Reggio Emiliainspirerad förskola. Dessa analyseras med hjälp av den tidigare forskning som gjorts kring ämnet. Slutsatsen är att pedagogernas förhållningssätt mot barn utgör en del av barnens möjligheter till inflytande. Det blir också synligt att ålder och dagliga rutiner kan begränsa inflytandet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Barninflytande
Reggio Emilia
Pedagogisk miljö
Förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/13100 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics