Elevers inställning till utomhusundervisning och lärande

DSpace Repository

Elevers inställning till utomhusundervisning och lärande

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers inställning till utomhusundervisning och lärande
Author Olsson, Johanna ; Palm Norgren, Liselott
Date 2011
Swedish abstract
Undersökningen syftar till att ta reda på elevers, i skolår 4, inställning och uppfattning om det lärande som sker vid utomhusundervisning i förhållande till klassrumsundervisning. Det är en kvalitativ studie med intervjuer och observation som metod. Resultaten visar att eleverna uppskattar utomhusundervisningen, men anser generellt att de lär i klassrumsmiljö snarare än när de är utomhus. Samtidigt säger eleverna att de lär när något är roligt, intressant eller väcker deras nyfikenhet. Eleverna ser snarare utomhusundervisningen som en källa till hälsa och rörelse samt möjlighet till fri lek, än som lärandetillfälle.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject Elever, inställning, lärande, klassrumsundervisning, utomhusundervisning, intervjuer, observation
Handle http://hdl.handle.net/2043/13104 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics