Progression? En studie bland högstadie- och gymnasieelever kring fyra ämnesområden inom biologi

DSpace Repository

Progression? En studie bland högstadie- och gymnasieelever kring fyra ämnesområden inom biologi

Details

Files for download
Icon
Examensarbete inom ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Progression? En studie bland högstadie- och gymnasieelever kring fyra ämnesområden inom biologi
Author Smede, Sofia ; Magnell, Sebastian
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka vilken progression som sker med elevernas kunskap inom fyra delområden i biologi. Progressionen har undersökts från årskurs nio till avslutade kurser i naturkunskap på gymnasiet. Studien har genomförts med hjälp av enkäter där eleverna har fått besvara öppna frågor kring fotosyntes, växthuseffekt, matspjälkning och genetik. Svaren kategoriserades utifrån tidigare forskning. Resultatet pekar mot en marginell progression i frågorna kring fotosyntes, växthuseffekt och genetik samt en stagnation kring frågan om matspjälkning. Vi har också undersökt varifrån eleverna själva anser att de fått sin kunskap ifrån gällande de valda ämnesområdena. Här pekar resultaten på att skolan anses vara en viktig källa till elevernas kunskap.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 56
Language swe (iso)
Subject Biologi
Begreppsförståelse
Enkät
Fotosyntes
Genetik
Grundskoleelever
Gymnasieelever
Matspjälkning
Naturkunskap
Progression
Transfer
Växthuseffekt
Handle http://hdl.handle.net/2043/13105 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics