Gränsöverskridande skola och egenansvariga barn

DSpace Repository

Gränsöverskridande skola och egenansvariga barn

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Gränsöverskridande skola och egenansvariga barn
Author Tallberg Broman, Ingegerd
Date 2011
English abstract
The article presents the the very high expectations on school in a society charachterized by globalisation, migration, medialisation, segregation. Different social and pedagogical practices are developed locally, or made avaliable at the market, to meet some av these challenges. The need for more knowledge, research, support and teacher training is obvious.
Swedish abstract
Artikeln diskuterar utfrån de mycket höga förväntningar som ställs på skolan idag i ett samhälle karakteriserat av globalisering, migration, medialisering, segregation. Lokala praktiker , eller praktiker som görs tillgängliga på den pedagogiska marknaden, utvecklas för att möta några av de många utmaningarna. Behovet av ökad kunskap, forskning, pedagogiskt stöd och lärarutbildning är uppenbart.
Link http://www.stiftelsensaf.se/web/saf.nsf/file/B3719... (external link to publication)
Publisher Stiftelsen SAF och Lärarförbundet
Host/Issue Forskning om undervisning och lärande;6
ISSN 2000-9674
Pages 74-84
Language swe (iso)
Subject school
democratisation
values
segregation
migration
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13112 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics