Lek och språk

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Lek och språk
Author Bruce, Barbro
Editor Riddersporre, Bim ; Persson, Sven
Date 2010
Swedish abstract
Det är i leken barn upptäcker och utvecklar språket - samtidigt som språket gör att leken förändras och berikas. Det här kapitlet tar sin utgångspunkt i detta ömsesidiga förhållande. Att leka är naturligt och lustfyllt, och något som alla barn tidigt sysselsätter sig med. Att leka är härligt och värdefullt i sig samtidigt som leken också är en naturlig plattform för lärande och utveckling.
Publisher Natur & Kultur
Host/Issue Utbildningvetenskap för förskolan
ISBN 978-91-27-12111-9
Pages 101-120
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13119 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics