Vardagskonflikter i förskolan

Details

Files for download
Icon
Konflikthantering ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vardagskonflikter i förskolan
Author Klintman, Kajsa ; Persson, Sara
Date 2012
English abstract
This survey is about how everyday conflicts may look at a preschool with ages three to five years. The study was conducted in two different environments, indoors and outdoors. This is to see how children handle conflicts in the various areas, and how the staff to prevent conflicts in the nursery and how they process them. To get a result, we have used observations and interviews with staff. Our results of the investigation show that the conflict is mostly about objects, space, power and conflict with itself. But even that conflict is as much indoors as outdoors, and that children have the ability to resolve conflicts better outdoors than indoors. We believe it is because the staff is more available indoors than outdoors because they are more spread out outside on the large space. We were also presented to staff think a lot about how to prevent conflicts and that they made use of, inter alia, drama, mediation and reflections.
Swedish abstract
Denna undersökning handlar om hur vardagskonflikter kan se ut på en förskola med åldrarna tre till fem år. Studien har genomförts i två olika miljöer, inomhus och utomhus. Detta för att kunna se hur barn hanterar konflikterna inom de olika områdena, samt hur personalen förebygger konflikterna på förskolan och hur de bearbetar dem. För att få ett resultat har vi använt oss av observationer och av intervjuer med personalen. Vårt resultat av undersökningen visar på att konflikter handlar mestadels om föremål, utrymme, plats, makt och konflikter med sig själv. Men även att konflikter sker lika mycket inomhus som utomhus och att barnen har förmågan att lösa konflikter bättre utomhus än inomhus. Vi tror det beror på att personalen är mer tillgängliga inomhus än utomhus för att de är mer utspridda utomhus på det stora utrymmet. Vi fick även fram att personalen tänker mycket på hur de ska förebygga konflikter och att de använde sig av bland annat drama, medling och reflektioner.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject förebygga
förskola
hantera
konflikthantering
utrymme
Handle http://hdl.handle.net/2043/13133 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics