Gatukultur som skola

DSpace Repository

Gatukultur som skola

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Gatukultur som skola
Author Lalander, Philip
Editor Hjort, Torbjörn ; Lalander, Philip ; Nilsson, Roddy
Date 2010
Swedish abstract
Artikeln handlar om hur en grupp unga i marginalen utvecklar sina egna lärosystem och hur detta är intimt förknippat med ett sökande efter sammanhang och respektabilitet.
Publisher Linnéuniversitetet, Växjö
Host/Issue Den ifrågasatte medborgaren: Om utsatta gruppers relation till välfärdssystemen
ISBN 978-91-86491-50-5
Pages 47-68
Language swe (iso)
Subject etnografi
gatukultur
respekt
lärande
SUSA
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/13136 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics