Pedagogisk anpassning i två skolformer – ur sju pedagogers perspektiv

DSpace Repository

Pedagogisk anpassning i två skolformer – ur sju pedagogers perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogisk anpassning i två skolformer – ur sju pedagogers perspektiv
Author Andersson, Anette ; Borg, Linda
Date 2011
Swedish abstract
Detta examensarbete är en studie som baseras på det empiriska materialet från kvalitativa intervjuer angående pedagogisk anpassning, med det menar vi hur pedagogerna anpassar sin undervisning till enskilda elever i behov av särskilt stöd sett ur sju pedagogers perspektiv. Syftet med denna studie har varit att belysa och få kunskap om hur den pedagogiska anpassningen fungerar i två olika skolformer: grundskola och grundsärskola utifrån sju pedagogers perspektiv. Och hur den pedagogiska anpassningen, för så väl elever i behov av särskilt stöd samt övriga elever, kan se ut i deras undervisning. Svar söktes på frågor som: vad det är som avgör vilka elever som ska finnas i de respektive skolformerna, hur undervisningen anpassas efter elever i behov av särskilt stöd samt hur pedagogernas möjligheter att tillämpa alternativa undervisningsmetoder ser ut. Resultatet visade att tema som anpassning, ekonomi, integrering, tydlighet, undervisningsmetoder och utbildning var genomgående i intervjuerna. Slutsatsen av denna studie var att oavsett vilken skolform eleverna tillhör anpassas undervisningen efter elevernas olika färdigheter och behov. Om än i olika utsträckning. Samtliga strävar efter ”en skola för alla” där alla elever har rätt till kunskap och lärande oavsett vilka förutsättningar de har.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject Inkludering
Pedagogisk anpassning
Undervisningsmetod
Barn i behov av särskilt stöd
Handle http://hdl.handle.net/2043/13138 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics