Lärares syn på reflektion i matematik

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärares syn på reflektion i matematik
Author Johansson, Marlene ; Jönsson, Anna
Date 2011
Swedish abstract
Det övergripande syftet med vårt arbete är att ta reda på elevers möjlighet till reflektion kring sina kunskaper i matematik. Ett problem vi ser är att reflektion inte synliggörs och läggs mer tyngd på i skolan. Ett sociokulturellt perspektiv har genomsyrat arbetet, vilket innebär att fokus har legat på våra centrala begrepp. Vi har studerat relevant litteratur inom ämnet för att få svar på våra frågor. Vi har även intervjuat fem verksamma lärare som undervisar i matematik i de lägre årskurserna. Resultatet visar att samtliga lärare låter eleverna reflektera, men har olika tillvägagångssätt. En slutsats är att, hur de låter eleverna reflekterar över sina kunskaper i matematik, beror på lärarnas syn på reflektion.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 54
Language swe (iso)
Subject kunskap
matematik
metakognition
reflektion
Handle http://hdl.handle.net/2043/13143 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics