Barnprogram ur ett lärandeperspektiv

DSpace Repository

Barnprogram ur ett lärandeperspektiv

Details

Files for download
Icon
Barnprogram ur ett ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barnprogram ur ett lärandeperspektiv
Author Wahlgren, Lisette ; Jönsson, Sofie
Date 2011
Swedish abstract
I detta examensarbete diskuteras huruvida barnprogram kan vara lärande för förskolebarn och vilka möjligheter det finns att använda barnprogram som material för lärande i förskolan. Undersökningen syftar till att uppmärksamma barnprogram ur ett lärandeperspektiv med fokus på matematik, teknik, språk och naturkunskap eftersom dessa lärandeområden kan förankras i förskolans läroplan och dess definition av kunskap och lärande. Observationer av ett barnprogram ligger till grund för undersökningen och tolkas med hjälp av aktuell forskning i ämnet. Undersökningen utgörs av TV-observationer av tio avsnitt ur barnprogrammet Stor och Liten. Resultatet av undersökningen visar att barnprogram innehar flertalet möjligheter att vara lärande för barn utifrån ovanstående lärandeområden samt även som material för lärande i förskoleverksamheten. Att se teknik och multimedias potential och vara öppen för barnprograms möjligheter till lärande för små barn är viktiga slutsatser i denna undersökning. En annan viktig slutsats är insikt kring de möjligheter som finns för vidare användning av barnprogram som material för lärande i förskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 51
Language swe (iso)
Subject Barn
Barnprogram
Förskola
Lärande
Läroplan
Matematik
Naturkunskap
Språk
Teknik
Utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/13155 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics